Narzędziownia

Od dnia powstania firmy Eurosim3 strategicznym celem jest zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych usług w zakresie produkcji specjalistycznych oprzyrządowań i narzędzi. Wyznaczony cel realizujemy poprzez unowocześnianie technologii produkcji, parku maszynowego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.